Logo Thư viện Online - Trường Cao Đẳng Du Lịch Sài Gòn TRƯỜNG CAO ĐẲNG
DU LỊCH SÀI GÒN

LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG NGÀNH QUẢN TRỊ LỮ HÀNH

Y Tế Trong Du Lịch
Y Tế Trong Du Lịch Bùi Văn Tân
Nghiệp Vụ Bán Sản Phẩm
Nghiệp Vụ Bán Sản Phẩm Trương Hồng Uyên
Hoạt Náo Trong Du Lịch
Hoạt Náo Trong Du Lịch Nguyễn Hữu Công
Tổ Chức Sự Kiện
Tổ Chức Sự Kiện ThS. Nguyễn Thị Trung Trinh
Tiến Trình Lịch Sử Việt Nam
Tiến Trình Lịch Sử Việt Nam ThS. Nguyễn Thị Xuân Lộc
Các Dân Tộc Việt Nam
Các Dân Tộc Việt Nam TS. Nguyễn Đệ
Văn Hóa Việt Nam
Văn Hóa Việt Nam ThS. Phan Văn Thành
Hệ Thống Di Tích Và Lễ Hội Việt Nam
Hệ Thống Di Tích Và Lễ Hội Việt Nam TS. Hồ Văn Tường - ThS. Trần Thị Vui
Quản Trị Nhân Sự
Quản Trị Nhân Sự ThS. Đoàn Thị Kiều Nga
Quản Trị Tài Chính
Quản Trị Tài Chính ThS. Nguyễn Dương Trí
Marketing Du Lịch
Marketing Du Lịch Lý Tất Vinh
Anh Văn Giao Tiếp
Anh Văn Giao Tiếp ThS. Đoàn Thị Kiều Nga
Chăm Sóc Khách Hàng
Chăm Sóc Khách Hàng ThS. Nguyễn Thị Trung Trinh
Nghiệp Vụ Lưu Trú
Nghiệp Vụ Lưu Trú Nguyễn Phát Thảo
Nghiệp Vụ Nhà Hàng
Nghiệp Vụ Nhà Hàng Nguyễn Thanh Mộng
Danh mục sản phẩm
Gọi ngay Chat với chúng tôi qua Zalo