Logo Thư viện Online - Trường Cao Đẳng Du Lịch Sài Gòn TRƯỜNG CAO ĐẲNG
DU LỊCH SÀI GÒN

Tài liệu giảng dạy Giáo dục Quốc phòng An ninh

Thể loại: Các môn học chung
ISBN: DLSG000023
Tác giả: Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp
Nhà xuất bản: Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp
Nhà phát hành: Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp

Theo CV147/TCGDNN-ĐTCQ ngày 22/01/2020
Dùng trong giảng dạy và học tập môn Giáo dục Quốc phòng An ninh tại các trường Cao đẳng
Thuộc nhóm 6 môn học chung
Sản phẩm cùng loại
Gọi ngay Chat với chúng tôi qua Zalo