Logo Thư viện Online - Trường Cao Đẳng Du Lịch Sài Gòn TRƯỜNG CAO ĐẲNG
DU LỊCH SÀI GÒN

The Asean Travel & Tourism Competitiveness Report 2012

Thể loại: Tài liệu Khoa Khách sạn
ISBN: DLSG000077
Tác giả: Borge Brende
Nhà xuất bản: World Economic Forum
Nhà phát hành: World Economic Forum

Gọi ngay Chat với chúng tôi qua Zalo